Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie

      Co to jest?

Szukaj w tym dziale:

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMENDY POWIATOWEJ PSP W STRZYŻOWIE


Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku  wymaga założenia i posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, TXT, BMP, JPG, PDF.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie „złośliwe" będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Aby skorzystać z  Elektronicznej Skrzynki Podawczej proszę kliknąć poniższy link:

http://epuap.gov.pl,