Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

      

 DOSTĘP DO DANYCH NIEUDOSTĘPNIONYCH

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych  w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

- umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie,

- udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Sekretariacie Komendy (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy  o dostępie do informacji publicznej  informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.).
Wypełniony wniosek można przesłać:

lub

  • listownie na adres:

          Komenda Powiatowa PSP w Strzyżowie

          ul. Sportowa 20

          38-100 Strzyżów


Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie