Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie

      Co to jest?
Przetarg ustny nieograniczony


II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SAMOCHÓD OSOBOWY POLONEZ CARO KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W STRZYŻOWIE

38-100 Strzyżów, ul. Sportowa 20  tel. /0-17/ 276-10-01

OGŁASZA

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

samochodu osobowego POLONEZ CARO 1,5 rok prod. 1991, przebieg 158 000 km.

nr siln. AB 545607, nr ident. SUPBO1ABF00456842,

  1. Cena wywoławcza 500 zł  /pięćset zł/, wysokość postąpienia ustala się na 10 zł.
  2. Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej KP PSP w Strzyżowie w dniu 24 października 2005 r. o godz. 900 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Strzyżowie przy ul. Sportowej 20.
  3. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej zbywanych przedmiotów w kasie KP PSP  w Strzyżowie, najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem przetargu.
  4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników aukcji lub przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  5. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
  6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia
  7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
  8. Samochód  będący przedmiotem sprzedaży można oglądać w dni robocze  w  godz. 730 1500 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Strzyżowie
  9. Szczegółowe informacje na temat  przedmiotu aukcji uzyskać można telefonicznie                     pod nr tel. /17/ 276-10-01 wew. 206.

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 9489
Wprowadzony przez: Elżbieta Fortuna Banaś
Data opublikowania: 2005-10-11 13:05:08
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2009-10-21 13:33:15 Elżbieta Fortuna Banaś
2007-09-17 13:43:41 Elżbieta Fortuna Banaś
2007-04-19 08:15:35 Elżbieta Fortuna Banaś
2007-04-19 08:14:41 Elżbieta Fortuna Banaś
2005-10-11 13:44:42 Elżbieta Fortuna Banaś
2005-10-11 13:41:02 Elżbieta Fortuna Banaś
2005-10-11 13:40:07 Elżbieta Fortuna Banaś
2005-10-11 13:36:42 Elżbieta Fortuna Banaś