Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie

      Co to jest?
Dane nieudostępnione

      

 DOSTĘP DO DANYCH NIEUDOSTĘPNIONYCH

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych  w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

- umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie,

- udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Sekretariacie Komendy (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy  o dostępie do informacji publicznej  informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.).
Wypełniony wniosek można przesłać:

lub

  • listownie na adres:

          Komenda Powiatowa PSP w Strzyżowie

          ul. Sportowa 20

          38-100 Strzyżów


Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie

                   .

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 6280
Wprowadzony przez: Elżbieta Fortuna Banaś
Data opublikowania: 2007-09-11 10:09:13
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2011-09-08 12:25:21 Elżbieta Fortuna Banaś
2011-09-08 11:17:08 Elżbieta Fortuna Banaś
2009-10-21 13:28:48 Elżbieta Fortuna Banaś
2007-09-17 13:31:47 Elżbieta Fortuna Banaś
2007-09-11 10:12:27 Elżbieta Fortuna Banaś