Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie

      Co to jest?
Rejestry i ewidencje

 

   W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Strzyżowie prowadzone są:

rejestry:

1. Zezwoleń na użycie samochodów służbowych KP PSP Strzyżów;

2. Wydawanych skierowań na komisję lekarską w celu ustalenia przydatności do dalszej służby w PSP;

3. Wydanych zaświadczeń szkoleń BHP;

4. Upoważnień;

5. Aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP w Strzyżowie;

6. Aktów normatywnych prawa miejscowego;

7. Kart mundurowych;

8. Rachunków przelewowych;

9. Zużycia materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku;

oraz ewidencje:

1. Zdarzeń na terenie powiatu;

2. Ewidencja podmiotów tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na poziomie powiatu;

3. Druków ścisłego zarachowania;

4. Pieczęci i stempli;

5. Okresowych kart pracy pojazdów i kart pracy urządzeń;

6. Wyjść w godzinach służbowych;

7. Dodatkowych służb;

8. Skarg i wniosków;

9. Delegacji służbowych

10. Zwolnień lekarskich

11. Wydawanych zaświadczeń o zarobkach

12. Archiwalna.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3701
Wprowadzony przez: Elżbieta Fortuna Banaś
Data opublikowania: 2007-09-18 12:23:24
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2011-09-08 13:13:50 Elżbieta Fortuna Banaś
2011-09-08 13:09:48 Elżbieta Fortuna Banaś
2009-10-21 13:25:47 Elżbieta Fortuna Banaś