Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie

      Co to jest?
Ogłoszenie dot. opłaty skarbowej

                   OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE OPŁATY SKARBOWEJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie informuje, że zgodnie  z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.u. nr 225, poz. 1635  z późn. zm.) w celu uzyskania zaświadczenia musi zostać opłacona opłata skarbowa. W wykazie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zezwoleń, będącego załącznikiem do ustawy, w części II dotyczącej wydawania zaświadczeń, w pkt. 21 określono, że od pozostałych zaświadczeń, do których należy zaliczyć zaświadczenia o szkodach pożarowych  stawka wynosi 17 zł. Z kolei w przypadku przekazywania kserokopii dokumentów zebranych w danej sprawie przez komendy PSP, dotyczących  m. in. szkód pożarowych, ma zastosowanie pkt. 4 części II, w którym określono, ze poświadczenia zgodności odpisu lub kopii, dokonanego przez organy administracji rządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony, pobiera się opłatę w wysokości 5 zł.

Opłaty skarbowej należy dokonać w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie a dowód wpłaty przedstawić  w tut. komendzie.

Nr konta: 82916800040000039020000010

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 5531
Wprowadzony przez: Elżbieta Fortuna Banaś
Data opublikowania: 2008-05-14 13:54:43
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2009-10-21 13:23:26 Elżbieta Fortuna Banaś
2008-05-15 07:41:55 Elżbieta Fortuna Banaś
2008-05-14 14:02:40 Elżbieta Fortuna Banaś
2008-05-14 14:00:06 Elżbieta Fortuna Banaś Publikacja artykułu